Solidaridad

La Marató de TV3

El Club de Baloncesto Abrera colaboró con la edición 2013 de La Marató de TV3, que se celebró el pasado domingo 15 de diciembre y estaba dedicada a las enfermedades neurodegenerativas. Las enfermedades neurodegenerativas son patologías crónicas y progresivas del sistema nervioso central ocasionadas por la pérdida continuada de neuronas del cerebro y de la médula espinal. La pérdida de neuronas viene motivada por factores medioambientales, mutaciones genéticas o por la degeneración neuronal como consecuencia del envejecimiento, entre otros factores desencadenantes. Enfermedades como el Alzheimer, la esclerosis múltiple, la corea de Huntington, el Parkinson, la distrofia muscular o la esclerosis lateral amiotrófica (ELA) son algunos ejemplos de lo que puede provocar la alteración de los complejos circuitos neuronales. Todas ellas son patologías muy invalidantes por los graves cambios físicos y de conducta que sufren los enfermos, que conllevan una gran dependencia y la afectación directa del entorno familiar durante años. Las enfermedades como la esclerosis múltiple o la ELA, por afectar a personas jóvenes, representan un alto grado de discapacidad. La investigación biomédica destina grandes esfuerzos para combatir la degradación y la muerte neuronal a través de diversas estrategias terapéuticas, como la creación de neuronas sanas a través de la modificación genética con células madre o la inmunoterapia. Pero para avanzar en estas terapias celulares y en el conjunto de la investigación básica, clínica y epidemiológica en neurodegeneración todavía queda un largo camino por recorrer. Por ello, la 22 ª edición de La Marató de TV3 desplegará su capacidad de sensibilización y movilización social en beneficio de la investigación neurodegenerativa. Las enfermedades del cerebro ya fueron objeto de las ediciones de 1996 y 2005 de La Marató.

La Marató de TV3

El Club de Bàquet d’Abrera va col·laborar amb l’edició 2013 de La Marató de TV3, que es va fer el passat diumenge 15 de desembre i estava dedicada a les malalties neurodegeneratives. Naixem amb 100.000 milions de neurones. Amb el pas del temps, algunes es van perdent i moren, però el nostre cos només és capaç de crear-ne algunes de noves, molt poques. Es tracta d’un procés natural lligat a l’envelliment de les persones. De vegades, però, les neurones emmalalteixen o moren més ràpidament del que és normal. És llavors quan apareixen les malalties neurodegeneratives. No són malalties de gent gran, sinó que poden afectar qualsevol edat, des de la infància. No es contagien, ni s’operen ni s’hereten. Tot i que s’ha avançat en el coneixement d’aquestes patologies, encara no es coneix la causa de cap d’aquestes malalties. Només se sap que entre l’1% i el 10% són hereditàries. No es contagien ni s’operen, només en casos excepcionals es pot intervenir el Parkinson. Tenim neurones al cervell i a la medul•la espinal, els dos principals òrgans del sistema nerviós. En funció del lloc on les neurones moren o es degeneren apareixen unes malalties o unes altres. Si les neurones que degeneren són a l’escorça cerebral, apareixerà l’Alzheimer; si, entre d’altres, emmalalteixen les de la substància negra del cervell, es produirà el Parkinson. Si les neurones motores de la medul•la espinal moren, apareix l’esclerosi lateral amiotròfica. En el cas de l’esclerosi múltiple queda afectada la funda que envolta una part de les neurones del cervell i de la medul•la. També hi ha patologies en què els problemes s’originen als músculs o als nervis. Incurables però amb tractament. Cap d’aquestes malalties no té cura i algunes són mortals. No hi ha tractaments curatius, només hi ha teràpies per alentir l’aparició dels símptomes i per disminuir les greus limitacions que produeixen en les persones que les pateixen. Com que són degeneratives, es tracta de processos progressius que a mesura que passen els anys són més greus. Per exemple, poden ser problemes motors i que el pacient acabi immòbil o en una cadira de rodes; o amb problemes per respirar, que són els més greus, ja que en aquest cas poden causar la mort; o amb problemes cognitius o de memòria, i que el malalt progressivament oblidi tots els seus records i tot el que ha après al llarg de la vida. A més, són malalties que acaben afectant molt la vida social, sentimental i laboral de les persones que les pateixen. Per tot això l’impacte sobre el pacient i sobre la família és molt gran. I a llarg termini, els cuidadors principals acaben sent víctimes invisibles de la malaltia. Importància del diagnòstic precoç. Un dels principals problemes que tenen les malalties neurodegeneratives és que quan es detecten, en molts casos, els malalts ja han perdut més del 50% de les neurones. És a dir, la malaltia comença molts anys abans que se’n faci el diagnòstic. Quan el pacient arriba al metge, la malaltia ja està molt avançada i les opcions terapèutiques són d’eficàcia reduïda. La investigació és el futur. En els darrers anys han millorat els coneixements sobre les malalties neurodegeneratives, s’han minimitzat els efectes secundaris dels tractaments i han aparegut medicaments que en controlen més bé els símptomes. Però encara queden moltes incògnites per desxifrar. Per combatre-les se n’ha de conèixer l’origen. S’ha de continuar investigant per trobar teràpies noves que aturin la malaltia, idear mecanismes de resposta individualitzada a les necessitats de cada malalt i de cada família, així com trobar estratègies preventives. Que els pacients afectats d’una malaltia neurodegenerativa deixin de ser persones amb una vida limitada i es converteixin en persones amb una vida plena, que puguin accedir a teràpies curatives i eficaces, depèn de la investigació, però també depèn de tu. Per això el 15 de desembre La Marató de TV3 estarà dedicada a les malalties neurodegeneratives. La solidaritat no degenera. La Marató diu molt de tu.